Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Firmie

Funkcja ABI

Obecnie ustawa o ochronie danych osobowych nie precyzje kto może zostać Administratorem Bezpieczeństwa Informacji. Zazwyczaj jest to dyrektor IT, dyrektor administracyjny lub dyrektor działu kadr. Oczywiście wskazane osoby oprócz pełnienia funkcji ABI realizują swoje podstawowe obowiązki, co prowadzi często do zaniedbań w zakresie ochrony danych osobowych.

Coraz częstszym rozwiązaniem jest zlecenie pełnienia funkcji ABI podmiotom zewnętrznym, wyspecjalizowanym w temacie ochrony danych osobowych.