Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Firmie

Odpowiedzialność ABI

Ustawa o ochronie danych osobowych nie wiąże sprawowania funkcji ABI z konkretną sankcją odpowiedzialności prawnej. ABI z punktu widzenia ustawy o ochronie danych osobowych odpowiada tak samo jak pracownik dopuszczony do przetwarzania danych. Warto pamiętać, że wyznaczenie ABI nie zwalnia administratora danych z odpowiedzialności określonej w ustawie o ochronie danych osobowych.

Oczywiście w razie niewłaściwego wypełniania swoich obowiązków ABI może ponieść odpowiedzialność umowną albo dyscyplinarną.