Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Firmie

Podstawowe obowiązki ABI

Do podstawowych obowiązków ABI należy czuwanie nad szeroko pojętą ochroną danych osobowych. Pierwszym elementem jest opracowanie i aktualizacja niezbędnej dokumentacji, takiej jak polityka bezpieczeństwa czy instrukcja zarządzania systemami informatycznymi. ABI powinien również brać udział w projektowaniu nowych rozwiązań biznesowych, które są związane z przetwarzaniem danych osobowych. Udział ABI w ich projektowaniu pozwoli na zapewnienie zgodności całego procesu z prawem już od samego początku jego realizacji.

Kolejnym obowiązkiem ABI jest prowadzenie szkoleń dla pracowników. Warto również wspomnieć, iż ABI powinien przynajmniej raz do roku przeprowadzić audyt z ochrony danych osobowych w instytucji, w której pracuje, tak aby mieć kompletny obraz zachodzących procesów przetwarzania danych.